מכרז לשאיבה ופינוי תשטיפי רכבי טאוט ושפכים סניטריים