מכרז לייצור, הובלה ואספקת ארוחות חמות לחינוך המיוחד