מכרז להשכרת קומת משרדים בבניין המרכזי במרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא, תל