מכרז לביצוע צילום אוויר, מיפוי, מדידה, ניתוח ועריכת נתונים באמצעים טכנולוגיים מתקדמים