מכרז לאספקה, התקנה ותחזוקה של מדחס אוויר נייח לאוויר נשימה