הגשת הצעות למתן שרותי הסעדה והפעלת חדר אוכל במ.א. הגליל העליון