אורכה 1-מכרז לאספקת מוצרי מזון עבור מוסדות עיריית באקה אלגרבייה.