מודעה עירונית 108/21 מכרז לקבלת זכות שימוש להפעלת חנות מס' 16 ברחוב שטמפפר 4 נתניה, אשר ממוקמת בגוש8264 חלקה 39