מכרז פומבי מספר 10/21 - דרוש/ה רכז/ת מחלקת בינוי ותשתיות ונגישות