מכרז פומבי מספר 100/2021 להצבה והפעלה של משאיות מזון ואו שתיה (Food Truck)