פנייה מוקדמת לקבלת מידע (RFI) חליפות מגן לאירועי חומרים מסוכנים