מכרז פומבי מספר 02/2021 לרכישת תיקים ומוצרי דפוס עבור המרכז הרפואי הלל יפה