אמצעי תאורה שונים. קבוצה א':ערכת תאורה בהיצף. קבוצה ב':ערכת זרקור נשלט לרכב