קול קורא הזמנה למסירת ציוד, ובפרט מחשבים וציוד היקפי