09-2020 - הזמנה להגיש הצעות לסוכנות היהודית לייעוץ לשיפור חווית הלקוח בתהליכי העלייה והקליטה