מכרז 10/2021- לתפקיד רכז/ת נוער במחלקת שותפויות בקהילה