מכרז למתן שירותי אספקה ותחזוקה שוטפת של מערכת מידע ומערכת מידע גיאוגרפית GIS