מכרז לרכש קורסים בתחום ניהול לוגיסטי, לחץ ושחיקה ופיתוח מצוינות