מכרז לאספקת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי ולמתן שירותי שכירות כלי רכב לנהיגה עצמית