מכרז פומבי מספר 97/12.2020 – בהיקפים משתנים לרכישת מכשירי טלפון סלולרי כשר