מכרז לאספקת כרטיסי שי לעובדי החברה בחגי ישראל ובמועדים נוספים