שם המכרז: מכרז פנימי / חיצוני מס' 13/21: דרוש/ה רכז/ת מתנדבים - למחלקה לשירותים חברתיים