הפעלת מועדונית שיקומית לילדים ונוער בעלי מוגבלות פיזית בעיר באר שבע