מכרז 328 - תכנון, אספקה והתקנה של גופי תאורה מסוג LED על עמודי תאורה