קול קורא - להרחבת מאגר ספקים לרכש ציוד לספריות הציבוריות