אספקת חלפים וציוד אחזקה עבור מחוז דן-פתח תקווה של שירותי בריאות כללית