אספקת שירותי מעקב רפואי לנשאי HIV הנתונים במשמורת חוקית במתקניו של שירות בתי הסוהר