מתן שירותי סקר איטום,תכנון ופיקוח של עבודות איטום במוסדות העירייה ובמוסדות חינוך