מכרז פומבי להצבת והפעלת פודטראקים ו/או פלטפורמה ניידת לממכר מזון ומוצרי חוף