מכרז פנימי מספר 30/2020 – לתפקיד רכז/ת לתוכנית מרחב לקידום תעסוקה