הקמת והפעלת חנות כשרה לממכר גלידה בבית החולים רות לילדים