מכרז לפינוי, טיפול ומחזור של ריכוזי פסולת בניין בתחום השיפוט