הודעת פרסום על כוונה להתקשר עם ספק יחיד- חב' קומסיין – אספקת שירות חיתום באמצעות תעודות מאובטחות