מכרז פומבי מספר 13/2020 למתן שירותים פליאטיבים במרכז הרפואי הלל יפה