רכש, אספקה והתקנה של שירותי אחסון וציוד נלווה לרבות שירות ותמיכה