מכרז למתן שירותי איסוף, עיבוד וניתוח מידע באמצעות כלי טיס בלתי מאויש