הפעלת מרכזי יום אזוריים סיעודיים, שיקומיים-תעסוקתיים במתכונת תעסוקה מוגנת, לאנשים על רצף האוטיזם, בפריסה ארצית