מכרז לקבלת הצעות לניהול, הפעלה ותחזוקה של הממגורות בנמל