מכרז לאספקת שירותי מעקב רפואי לנשאי HIV הנתונים במשמורת חוקית