מכרז לתכנון, אספקה והקמה של מתקני משחק ומתקני כושר בשצ"פ המרכזי בשכונה