מכרז פומבי 18/20 יועץ פיתוח, שירותי שרטוט, ויועץ כמאות לאוניברסיטת אריאל בשומרון