זכות התקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני פרסום חוצות בתחום שיפוט עיריית עראבה, ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו