התקשרות לשירותי הפעלה ותחזוקה של מכון טיהור שפכים סניטריים בתחה"כ אשכול