מכרז למתקן צב"ד אוטומטי לבדיקות פונקציונליות וקושחות