מכרז לאספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש במרפאות ובמתקני מחוז צפון