מכרז לאספקה והתקנה של ציוד בתי מלאכה למרכז הלוגיסטי