להקמת אתר אינטרנט ואפליקציה ומתן שירותי תחזוקה, עבור חברת נת"ע