הזמנה להציע הצעות לעמדות קיוסק ממוחשבות מעוצבות אנטי ונדליות