מכרז פומבי לבחירת קבלני מחירון ליצור, הספקה והתקנה של כיסאות ושולחנות סטודנטים קבועים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ושלוחותיו באזור המרכז