מכרז פומבי דו שלבי לפיתוח והפקת יחידות הוראה בפורמט למידה מעורבת